Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Vid kontakter med Länsbergs förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Besökaren kan frivilligt via vårt kontaktformulär lämna sina personuppgifter.

Vid användning av kontaktformulär samlar Länsbergs in följande personuppgifter:
– Namn
– Telefonnummer
– E-post

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Länsbergs. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Länsbergs för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Länsbergs att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du siktet inställt på din bästa fastighetsaffär? Vill du att vi ska hjälpa dig att nå dit? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.