Höganäs

Med kultur och keramik i centrum

 

I Höganäs är keramiktraditionen stark, Höganäs stenkärlsfabrik ger fortfarande orten ett välklingande namn och många keramikkonstnärer har valt att slå sig ner här. En större hamn och ett flertal mindre industrier präglar också kommunen, som förutom själva tätorten även omfattar Viken, Lerberget, Nyhamnsläge, Jonstorp, Mölle, Arild och Väsby.

Höganäs är centralort i området och erbjuder såväl ett rikt kultur- och nöjesutbud som service, skolor och vård.

hoganas